Undersökning/Behandling

Med vår moderna utrustning kan vi göra:

♦ OCT-undersökning av näthinnans olika lager.

Undersökningen ger möjlighet att se sjukliga förändringar i näthinnan, som till exempel svullnad i gula fläcken, hål i näthinnan eller skador på synnerven.

♦ Fotografering av ögonbotten.
Vi tar bilder på näthinnan och synnerven i ögats bakre del för att dokumentera sjukdomar och kunna följa upp eventuella förändringar över tid.

Biomikroskopi undersökning. Ögonläkaren undersöker ögats olika delar i förstoring med hjälp av ett mikroskop för att detaljerat se om det finns förändringar i ögats främre eller bakre del.

♦ Synfältsundersökning
Genomförs vid uppföljning och behandling av grön starr (glaukom), vid misstankar om andra sjukdomar som kan påverka synnerven eller andra delar av synbanan.

♦ YAG-laser behandling vid efterstarr.
Efterstarr innebär att det utvecklas en grumlighet i den tunna linskapseln som sparas vid operationen och i vilken den konstgjorda linsen placeras. Detta medför ungefär samma symtom som vid grå starr, framför allt synnedsättning i form av dimsyn och bländningsfenomen.