Grå Starr Operation

Grå starr operation

Vid grå starr operation tar vi bort den grumliga linsen med hjälp av ultraljud och ersätter den med en konstgjord lins.

 Då tar vi med hjälp av ultraljud bort den grumliga linsen och ersätter den med en konstgjord lins. Gråstarrsoperationer är så kallad dagkirurgi, vilket innebär att du åker hem samma dag som du blir opererad.
 • Före operation.

  Före operationen får du pupillvidgande droppar. Under operationen ligger du i en stol liknande sådan som används hos tandläkare. Lokalbedövningen sker med hjälp av droppar på ögat. Innan operationen påbörjas sköljer vi ögat och tvättar huden runt ögat noga. Vi lägger en steril duk över ditt ansikte och en liten hållare sätts kring dina ögonlock för att förhindra att du blinkar.

 • Ultraljud

  Gråstarrsoperationer görs med ultraljudsteknik. Operationen sker med hjälp av ett operationsmikroskop.

  Linsen som sitter bakom pupillen omges av en mycket tunn hinna, den så kallade kapselsäcken. Läkaren lägger ett litet snitt, cirka två till tre millimeter, i hornhinnans kant. Din egen lins sönderdelas med ett ultraljudsinstrument och sugs därefter bort. Sedan sätter läkaren in den vikbara, konstgjorda linsen i den rengjorda kapselsäcken. Under operationen spolas hela tiden vätska i och på ditt öga. Snittet behöver oftast inte sys.

  Operationen tar vanligen ungefär 10-15 minuter, men med förberedelser och efterarbete kan du vara på operationsavdelningen ca 2,5 timmar eller mer eftersom i vissa fall kan ingreppet vara mer komplicerat och ta längre tid.

  Omedelbart efter operationen är synen suddig på grund av det starka mikroskopljuset, bedövningen och den stora vidgade pupillen. Du kan också vara ljuskänslig och lätt bli bländad.

 • Efter operation

  Det är normalt att ögat känns irriterat och att det rinner blodblandade tårar efter operationen. Det är vanligt att det skaver i ögat de första veckorna. Ögat kan också vara rött och lite ömt. Under de första dygnen är det normalt att du upplever ett rosa skimmer för ögat. Synen är ibland disig och färgerna annorlunda än före ingreppet. Viss ljuskänslighet kan förekomma. En del upplever en direkt synförbättring efter ingreppet medan andra får vänta några dagar eller veckor innan de ser bättre.

  Det är inte ovanligt att det finns andra sjukliga förändringar i ögat förutom den grå starren. Dessa förändringar är inte alltid möjliga att upptäcka före operationen. Synförbättringen blir i sådana fall inte så stor som förväntat.

  Du kan leva som vanligt efter operationen. Undvik att trycka på eller gnugga dig i ögat de första veckorna. Ögat tar inte skada av läsning och tv- tittande. Du bör dock vänta några dagar med att använda smink och dessutom undvika bad ett par veckor. Duscha går bra.

 • Ögondroppar

  De närmaste veckorna efter operation ska du droppbehandla det opererade ögat för att förhindra inflammation. Om du behöver hjälp med att ta dropparna efter hemkomst är det bra om du har förberett det genom att till exempel ha talat med någon anhörig eller med distriktssköterskan på vårdcentralen.

  Om du tar droppar mot glaukom (grön starr) ska du fortsätta att göra det som vanligt.

 • Kontroller

  Behovet av kontroller är individuellt. I de flesta fall undersöker vi ditt öga cirka en till fyra veckor efter operationen. Tiden för detta besök får du innan du går hem på operationsdagen. Om du behöver fortsatta läkarkontroller sker dessa vanligtvis hos oss på Agata Ögonklinik.

 • Glasögon

  Efter operationen passar oftast inte dina gamla glasögon. I de flesta fall behöver du någon form av glasögon.

  Dessa kan provas ut hos optiker en till två månader efter operationen.

 • Risker med operationen

  Inga operationer är riskfria, men komplikationer i samband med gråstarrsoperationer är ovanliga och behöver inte ge bestående synnedsättning.

  En skada på den tunna linskapseln kan inträffa, med förlängd operationstid och ytterligare operation som följd. De trådar som utgör linskapselns upphängning kan vara sköra, vilket försvårar operationen. I enstaka fall är det bättre att avstå från att sätta in en konstgjord lins. Oftast kan vi göra detta senare vid en ny operation.

  Allvarliga komplikationer som kan försämra synen kan inträffa men är mycket ovanliga, risken är mindre än en procent.

  En bakteriell infektion inuti det nyopererade ögat är en allvarlig komplikation men är sällsynt. Risken att drabbas av infektion inuti ögat är mindre än en på 5 000 operationer.

  Ögat kan vara både rött och svullet efter operationen, men det brukar gå över efter ett par dagar. Blir ögat rött igen efter att det först har bleknat, eller om du får värk och/eller försämrad syn ska du ta kontakt med Agata Ögonklinik.

 • Efterstarr

  Den egna linsens tunna kapsel lämnas kvar i ögat vid operationen. Efter en tid, det kan röra sig om månader eller år, kan grumlingar på denna linskapsel uppstå. I dessa fall blir synen åter gradvis försämrad. Denna så kallade efterstarr är vanlig och cirka tio procent av alla som opereras får det. Efterstarr kan behandlas, helt smärtfritt, med laser på