Laserbehandling

laserbehandling

En laserbehandling vid glaukom är ett komplement till traditionell ögondroppsbehandling och syftar till att reglera ögontrycket. Behandlingen genomförs om en droppbehandling inte ger en tillräcklig trycksänkning.

Före behandling

Före en laserbehandling gör vi en medicinsk bedömning för att utreda om behandlingen är lämplig för dig.

Så här går behandlingen till

Du sitter som vid en vanlig ögonundersökning och vilar hakan i ett stöd. Du får först en bedövande ögondroppe. Efter en lokalbedövning sätter vi in en särskilt fokuserande lins i ögat, på hornhinnan. Med hjälp av linsen kan vi se ögats trabekelverk, ögats avlopp. Trabekelverket behandlas med laser under flera minuter för att rensa avloppet. Behandlingen är smärtfri.

Efter behandlingen

Efteråt kan du uppleva en lindrig skavkänsla och dimsyn efter kontaktlinsanvändningen vid behandlingen. Besvären avtar och försvinner inom ett par timmar.

Kontroll efter behandlingen

Du får komma på en efterkontroll och får tid i handen i samband med avslutat behandling. Du fortsätter att ta dina ögondroppar som vanligt efter behandlingen.

yag laser

Behandling av efterstarr med YAG-laser

När man opereras för grå starr avlägsnas den grumliga linsen från ögat och ersätts av en konstgjord lins. Bakom linsen kvarlämnas en kapsel som stöd för den konstgjorda linsen.
Efterstarr är ganska vanligt och beror på att kapseln blir grumlig. Efterstarr behandlas lätt med en speciell laser, YAG-laser. Behandlingen görs vid ett vanligt läkarbesök och är helt smärtfri. Innan behandlingen ges en ögondroppe som vidgar pupillen, det är därför olämpligt att köra bil efter behandlingen.
Efter behandlingen återställs oftast synen till samma nivå som när det var som bäst efter linsbytet.