VÅRA TJÄNSTER

2021-07-01T10:12:20+02:00

Grå starr

Grå starr operation Vid grå starr operation tar vi bort den grumliga linsen med hjälp av ultraljud och ersätter den med en konstgjord lins.  Då tar vi med hjälp av ultraljud bort den grumliga linsen och ersätter den med en konstgjord lins. Gråstarrsoperationer [...]

2021-07-01T13:50:43+02:00

Kirurgi

Blefarochalasis Belfarochalasis kan indikera funktionella olägenheter: Överskotts hud tynger de övre ögonlocken så att ögonlocken vänds inåt och ögonfransarna eller den hängande huden skaver mot ögat. Huden täcker synfältet. Övre ögonlocket har hudsår eller infektioner på grund av intertrigo. Annan motsvarande medicinsk olägenhet [...]

2023-06-25T13:38:52+02:00
Laserbehandling vid glaukom

Laserbehandling

laserbehandling En laserbehandling vid glaukom är ett komplement till traditionell ögondroppsbehandling och syftar till att reglera ögontrycket. Behandlingen genomförs om en droppbehandling inte ger en tillräcklig trycksänkning. Före behandling Före en laserbehandling gör vi en medicinsk bedömning för att utreda om behandlingen är [...]

2021-07-01T11:41:22+02:00

YAG-laser

Behandling av efterstarr med YAG-laser När man opereras för grå starr avlägsnas den grumliga linsen från ögat och ersätts av en konstgjord lins. Bakom linsen kvarlämnas en kapsel som stöd för den konstgjorda linsen. Efterstarr är ganska vanligt och beror på att kapseln blir [...]

För att boka en tid

Vänligen boka tid för en läkarundersökning